Realtek PCIE Card Reader 6.2.9200.29053

Realtek PCIE Card Reader 6.2.9200.29053

REALTEK Semiconductor Corp. – Shareware –
ra khỏi 16 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Realtek PCIE Card Reader là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi REALTEK Semiconductor Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.173 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Realtek PCIE Card Reader là 6.2.9200.29053, phát hành vào ngày 19/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/07/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 6.1.7600.77, được sử dụng bởi 8 % trong tất cả các cài đặt.

Realtek PCIE Card Reader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Realtek PCIE Card Reader đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Realtek PCIE Card Reader!

Cài đặt

người sử dụng 9.173 UpdateStar có Realtek PCIE Card Reader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
REALTEK Semiconductor Corp.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại